Писмо до проф. Х. Строухал от Природонаучния музей във Виена за негова статия за Sphaeromides bureschi 1964 г.

Писмо изх.№329/01.12.1964г. до проф. Х. Строухал от Природонаучния музей във Виена с искане за неговата статия "Sphaeromides bureschi - една нова пещерна изопода в България", публикувана в...