Заявление по ЗДОИ от Зорница Стратиева до МОСВ относно лифт "Паничище" от 02.07.2010г.