Проект на решение на Мин. съвет на РБ за изключванена гори от горски фонд на имоти - частна собственост в землищата на с. Шкорпиловци и с. Ново Оряхово и за промяна на предназначението на имотите за Иновативен комплекс за смесено жилищно обитаване и обслужващи дейности "Камчия парк".