Продължение на папката с преписка за ловните и туристическите хижи. Сведения, по окръжно № 23427/1937 г. дадени от Беленското, Банското, Варненското, Върбишкото, Горнобанско Сапаревското, Гара Самуилското, Енинското, Златоградското, Исперихското, Котленското, Кубратското, Кн. Борисовското общинските лесничейства (в преписката са азбучно подредени: Бяла - Кн. Борисово) относно хижите, съществуващи в поверените им райони. В сведенията са посочени точното местонахождение; брой етажи, брой стаи; застроена площ; година на построяване; дворна площ; има ли сключен договор с някого„ има ли стаи, дадени за ползване съгласно договора; с чии средства е построена хижата.