Преписка за ловните и туристическите хижи. Сведения, по окръжно № 23427/1937 г. изискани от административните лесничейства (в преписката са азбучно подредени: Айтос - Шумен ) в Айтос, Асеновград, Бургас, Ботевград, Варна, Габрово, Девин, Ивайловград, Кюстендил, Казанлък, Кърджали, Карнобат, Ловеч, Омуртаг, Пирдоп, Пещера, Русе, Радомир, Разград, Разлог , София , Своге , Самоков, Смолян, Сливен, Стара Загора, Св. Врач, Троян, Тетевен, Хасково, Харманли, Шумен и от Белмекенското, Беслетското, Визишкото, Горно-Джумайското, Доспатското, Дългополското, Емонскотото , Кръстецкото ревирни лесничейства относно хижите, съществуващи в поверените им райони. В сведенията са посочени точното местонахождение; брой етажи; брой стаи; застроена площ; година на построяване; дворна площ; има ли сключен договор с някого„ има ли стаи, дадени за ползване съгласно договора; с чии средства е построена хижата.

Бел. : Сведението на Софийското административно лесничейство са сканирано тук, но има и самостоятелно описание в Архивите за природа.