Покана за VII конгрес на Български рибарски съюз до Ст. Петков - председател на СЗРП .
Ст. Петков е поднесъл кратко приветствие от името на СЗРП при откриването на конгреса на 12.07.1935 г.