Писмо на Национална агенция по приходите до Зорница Стратиева, относно проверка на лифт "Картала", 2010г