Писма с молба за дарение на литература за новооткритата читалня-библиотека на софийското природозащитно дружество "Природа", изпратени на 03.09.1948 г. до:
Проф д-р Ст. Петков
Ловно-рибарски народен съюз
Българско ботаническо дружество
Бългаеско ентомологическо дружество
в. Народен турист"
Българско геологическо дружество
Българско географско дружество
Секция на лвсовъдите
сп. "Природа"
Българско природо-изпитателно дружество