Извлечение от доклад за дейността на Комисията за защита на природата при БАН за 1963 г. - участие в организирането на изложба по защита на природата през м. май 1963 г.; проверка на състоянието на някои защитени обекти - резерватите "Сребърна", "Долна Топчия", "Камчия", и "Острица", народен парк "Ропотамо", природна забележителност "Чудните скали" и др.; постъпки за запазване на резервата за колхидски фазан "Долна Топчия", международни контакти.