Доклад на комитета по световното наследство към ЮНЕСКО, относно НП "Пирин", 2002г