Становище по чл.2, ал.2 №3753/04.06.2013 , ПИ:66528.501.7

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда  в ПИ:66528.501.7"

Становище по чл.2, ал.2 №3336/21.05.2013 , ПИ:66528.501.433

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ:66528.501.433"

Становище по чл.2, ал.2 №1785/29.03.2013 , ПИ:66528.501.253

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на къща за гости с допълващо застрояване - лятна кухня в ПИ:66528.501.253"

Становище по чл.2, ал.2 №1710/27.03.2013 , УПИ: Х-13 УПИ VII-20, кв.4

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Частична реконструкция на ВМр.НН и изнесено мерене, УПИ: Х-13 УПИ VII-20, кв.4, ул.Липите"

Становище по чл.2, ал.2 №949/26.02.2013 , ПИ:66528.501.560

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда за собствени нужди в ПИ:66528.501.560"

Постановление от 18.04.2011г на Окръжна прокуратура Бургас относно Златна Перла

Постановление за прекратяване на наказателното производство от 18.04.2011г на Окръжна прокуратура Бургас относно вилен комплекс Златна Перла.

Писмо от община Царево до областен управител - обл. Бургас относно проверка в с. Синеморец, 2011г

Писмо от община Царево до областен управител - обл. Бургас относно проверка в с. Синеморец, 2011г. Приложени документи - Заповед, Протокол, Разрешително, Договор, Проект, Разрешение за строеж.

Писмо от 12.04.2011 на ДНСК до община Царево, относно взривни дейности на плажа в с. Синеморец

Писмо от 12.04.2011 на Дирекция за национален строителен контрол до община Царево, относно взривни дейности на плажа в с. Синеморец

Писмо от 19.11.2010г на АПБ до МОСВ относно ОУП на общ. Царево

Писмо от 19.11.2010г на АПБ до МОСВ с предложение по чл.107, ал.3 от АПК, относно ОУП на общ. Царево

Обръщение от директора на ПП "Странджа" до министъра на околната среда, 2010г

Обръщение от Стефан Златаров, директор на ПП "Странджа" до Нона Караджова, министър на околната среда и водите, 2010г

Страници