Окръжно относно образуване на дружества за защита на природата 1946 г.

Окръжно №11259/27.07.1946г. на МЗДИ Дирекция на горите и лова относно образуване на дружества за защита на природата по места.
С промените в устава на СЗРП/БНСЗП, направени на общото годишно...

Окръжно на Дружеството на лесовъдите за учредяване на местни клонове 1946 г.

Окръжно на Дружеството на лесовъдите за учредяване на местни клонове в центровете, където са седалищата на областните служби по горите съгласно промените в устава на дружеството . Дават се...

Призив на ОФ за участие в изборите 1945 г.

Призив на ОФ за участие в изборите, насрочени за 26.08.1945 г. На гърба на стр.4 има ръкописна чернова "Девети септември и жената" - изказване, вероятно подготвено за честването на 09.09.1945г....

Окръжно №2 до членовете на Дружеството на лесовъдите относно образуването на временни дружествени комитети на ОФ и презаписване 1945 г.

Окръжно №2 на Дружеството на лесовъдите относно образуването на временни дружествени комитети на ОФ. Дават се инструкции за презаписване на всички членове на дружеството след попълване на...

Страници