XVII-ти конгрес на Горския кооперативен съюз 1945 г.

Бр. 11 от 01.06.1945г. на вестник "Горски кооператор" е почти изцяло посветен на XVII конгрес на Горския кооперативен съюз, състоял се на 20-21.05.1945г. Отпечатан е подробен протокол на...

Екологически основи на горското стопанство в България, 1945г

Статия на Проф. Б. Стефанов в бр. 1 том1 на, сп. "Земеделска наука" 1945-1946г за кличатичните фактори като основен екологичен фактор, влияещ на растителната покривка. Академикът привежда данни за...

Статия от 23.03.1938г. на в. "Мир" относно железница на Витоша

Статия от инж. П. Козареев относно проект за построяване на железница на Витоша

Статия "Зъбчатата железница до Черни връх" в. "Дневник" 1938 г.

Статия "Зъбчатата железница до Черни връх" в. "Дневник" бр.11434/02.02.1938 г.

"Нашият горскостопански напредък" - инж. Д.Й.Загоров 1938 г.

Брошура - отделен отпечатък на статията "Нашият горскостопански напредък" на инж. Д.Й.Загоров, публикувана в сп. "БИА" бр.22/1938г. По това време инж.Д.Й.Загоров е началник на отделението за...

Дописка във в. "Зора" за изказване на цар Фердинанд 1937 г.

Дописка във в. "Зора" бр.5533/24.11.1937г. за изказване на цар Фердинанд по обявяването на Витоша за народен парк.

Статия "Витоша, рядка световна красавица"от Т. Гиргинов в. "Мир" 1937 г.

Статия "Витоша, рядка световна красавица", публикувана във в. Мир" бр.11171/16.10.1937г. с автор Т. Гиргинов.

Статия "Проф. д-р Ст. Петков в Ямбол" в. "Тракиец" 1937 г.

Статия "Проф. д-р Ст. Петков в Ямбол" в. "Тракиец" бр. 576/25.04.1937 г.
Подзаглавие "Впечатленията му от града. Островът на блажените. Интересна сказка"

Статия "Побитите камъни (Дикили-таш) и престъплението с тях" от проф. д-р Стефан Петков, в. "Мир" 1936г.

Статия "Побитите камъни )Дикили-таш) и престъплението с тях" от проф. д-р Стефан Петков - председател на СЗРП, в. "Мир" 02.10.1936г.

Статия "Побитите камъни (Дикили Таш) и престъплението с тях" от Б.К.Желев в. "Мир" 1936 г.

Статия "Побитите камъни (Дикили Таш) и престъплението с тях" 1936 г., публикувана във в. "Мир" №10848/17.09.1936г. с автор Б.К.Желев - Варненски околийски управител.

Страници