Статия "Полезните птици, горите и народното стопанство" от Николай Боев в. "Вечерни новини" 1958 г.

Статия "Полезните птици, горите и народното стопанство" от Николай Боев в. "Вечерни новини" от 05.04.1958 г.

Материали за седмицата на гората 1958 г.

Публикации в различни вестници във връзка със седмицата на гората 1958 г.

Статия "Проблеми на защитата на природата" от Л. К. Шапошников, сп. "Природа" 1957г.

Статия "Проблеми на защитата на природата" от Л. К. Шапошников, сп. "Природа"бр.5/ 1957г.

Статия за природозащитното дело в България 1957 г.

Статия "Природозащитното дело в НР България" на инж. Б. Александров, публикувана в сп. Природа" - БАН кн.6/1957г.

Статии за съвещания на природозащитни теми, публикувани в "Ботанический журнал" 1956г.

Статии за съвещания на природозащитни теми, публикувани в "Ботанический журнал" том 41, бр.6/1956г.:
Статия "Съвещание по проблема за радиостимулация на растенията" от Н.В.Тимофеев-Ресовски...

Изложение "Защита на българската природа" по повод Деня на земята `(1948 г.?)

Изложение на д-р К. Попов - секретар на БНСЗП. Предполага се в отговор на писмо от 08.09.1948 г. за честване на Празника на Българската земя и земеделския труд на 27.09, -...

Апел към приятелите на природата 1947 г.

Апел към приятелите на природата от Централното настоятелство на БНСЗП. В изпълнение на решенията на Конгреса на БНСЗП от 17.02.1947г. се призовават всички съчувственици на идеите на съюза да...

Статия "Новата конституция и защитата на природата" 1947г.

Статия "Новата конституция и защитата на природата" от д-р Д.Стефанов във в. Земеделско знаме" бр.102/12.01.1947г.

Статия "Основава се дружество за защита на природата в Русе", в. "Дунавски отечествен фронт" 1946г.

Статия "Основава се дружество за защита на природата в Русе", в. "Дунавски отечествен фронт" бр.686/13.12.1946г.

Изказване на Никола Велев по случай седмицата на туристите 1946 г.

Изложение на тема "Туризмът и служителите по горите" по случай агитационната седмица на туристите.

Страници