Статия "Първи мероприятия на съветската държава по защита на природата" на Л. К. Шапошников 1961 г.

Статия "Първи мероприятия на съветската държава по защита на природата" на Л. К. Шапошников - препис и
Извадки от статия "Ленин и защитата на природата"

Статия "Някои въпроси по опазване на природата на юга" от акад. Г. А. Алиев 1960г.

Статия "Някои въпроси по опазване на природата на юга" от акад. Г. А. Алиев, публикувана във "Вестник Академии наук СССР" бр. №8 1960г.

Статия "Водите на Искър потекоха из Дунавската равнина", в. "Работническо дело" 1960г.

Статия "Водите на Искър потекоха из Дунавската равнина", в. "Работническо дело" 1960г.

Вестник "Ехо" бр.№26 /01.07.1960г.

Вестник "Ехо" е орган на Централния съвет на Българския туристически съюз. Издаването на вестника започва през 1959г. Всички материали в него пропагандират природните красоти и туризма и са в дух...

Вестник "Ехо" бр.№24 /17.06.1960г.

Вестник "Ехо" е орган на Централния съвет на Българския туристически съюз. Издаването на вестника започва през 1959г. Всички материали в него пропагандират природните красоти и туризма и са в дух...

Вестник "Ехо" бр.№21 /27.05.1960г.

Вестник "Ехо" е орган на Централния съвет на Българския туристически съюз. Издаването на вестника започва през 1959г. Всички материали в него пропагандират природните красоти и туризма и са в дух...

Вестник "Ехо" бр.№17 /29.04.1960г.

Вестник "Ехо" е орган на Централния съвет на Българския туристически съюз. Издаването на вестника започва през 1959г. Всички материали в него пропагандират природните красоти и туризма и са в дух...

Вестник "Ехо" бр.№15 /15.04.1960г.

Вестник "Ехо" е орган на Централния съвет на Българския туристически съюз. Издаването на вестника започва през 1959г. Всички материали в него пропагандират природните красоти и туризма и са в дух...

Вестник "Ехо" бр.№14 /08.04.1960г.

Вестник "Ехо" е орган на Централния съвет на Българския туристически съюз. Издаването на вестника започва през 1959г. Всички материали в него пропагандират природните красоти и туризма и са в дух...

Вестник "Ехо" бр.№11 /18.03.1960г.

Вестник "Ехо" е орган на Централния съвет на Българския туристически съюз. Издаването на вестника започва през 1959г. Всички материали в него пропагандират природните красоти и туризма и са в дух...

Страници