Статия "Камчийската долина се превръща в овощна градина" от Ст. Бурназов, в. "Работническо дело" 1963г.

Статия "Камчийската долина се превръща в овощна градина" от Ст. Бурназов /секретар на Окръжния комитет на БКП - Варна/, в. "Работническо дело" 10.02. 1963г.

Статии, предложени от КЗП за отпечатване във в. "Ехо" и в. "Септемврийче" 1963 г.

Писмо 44/02.02.1963г. до в. "Ехо" със статията на КЗП "Да помогнем на бедстващите птици"
Писмо 77/01.03.1963г. до в. "Септемврийче" със статията на ученичка от 6-ти клас "Премръзналата...

Статия "Камчия ще бъде покорена", в. "Работническо дело" 1963г.

Статия "Камчия ще бъде покорена", в. "Работническо дело"19.01. 1963г. за началото на строителсрвото на язовира край с. Виница.

Статия "Гъбопроизводството е доходен отрасъл", в. "Работническо дело" 1962г.

Статия "Гъбопроизводството е доходен отрасъл", в. "Работническо дело" 26.11.1962г.

Статия "Горите - важен природозащитен обект" от проф. П. Петков в. "Отечествен фронт" 1962 г.

Статия "Горите - важен природозащитен обект" от проф. П. Петков в. "Отечествен фронт" 13.07.1962 г.

Статия "Да запазим живата украса на София" от м. Колев, в. "Вечерни новини" 1962г.

Статия "Да запазим живата украса на София" от м. Колев, в. "Вечерни новини"04.07. 1962г.

Статия "По голите сипеи - млади гори" в. "Вечерни новини" 1962 г.

Статия "По голите сипеи - млади гори" в. "Вечерни новини" от 09.04.1962 г.

Статия "Бялата мура заменя липата" в. "Работническо дело" 1962 г.

Статия "Бялата мура заменя липата" в. "Работническо дело" бр.85/26.03.1962 г.

Публикации за съвещанието на Националния съвет за защита на родната природа 1962 г.

Публикации от 07.03.1962г. във вестниците "Работническо дело" и "Отечествен фронт", които информират за работата на съвещанието на Националния съвет за защита на родната природа.

Статия "Да пазим родната природа" в. "Работническо дело" 1962 г.

татия "Да пазим родната природа" в. "Работническо дело" 07.03.1962 г.

Страници