Статия "Предизвикателство към природата" от проф. Н. Юдаев, в. "Известия" 1963г.

Статия "Предизвикателство към природата" от проф. Н. Юдаев- чл. кор. на АН на СССР, в. "Известия" 11.08.963г.

Статия "По Черноморското крайбрежие да се развива цветущо лозарство!" от Св. Ненов, в. "Работническо дело" 1963г.

Статия "По Черноморското крайбрежие да се развива цветущо лозарство!" от Св. Ненов, в. "Работническо дело" 29.08.1963г.

Статии на тема "В почивния ден - къде?", в." Вечерни новини" 1963г.

Статии на тема "В почивния ден - къде?", в." Вечерни новини" 26.07.1963г.

Статия "Съкровища по пътя" от георги Григиров, в. "Вечерни новини" 1963г.

Статия "Съкровища по пътя" от георги Григиров, в. "Вечерни новини" 25.07.1963г.

Статия "Приятно и красиво е в околностите на Враца" от Ил. Борисов, в. Работническо дело" 1963г.

Статия "Приятно и красиво е в околностите на Враца" от Ил. Борисов, в. Работническо дело" 08.07.1963г.

Статия "С любов към родната природа" от доц. Ив. Петров по повод на три изложби, в. "Отечествен фронт" 1963г.

Статия "С любов към родната природа" от доц. Ив. Петров по повод на три изложби, в. "Отечествен фронт" 27.06.1963г.

Статия "Три драгоценни къта на нашата земя" в. "Работническо дело" 1963 г.

Статия "Три драгоценни къта на нашата земя" в. "Работническо дело" от 30.05.1963 г.

Статия "Да пазим родната природа" в. "Отечествен фронт" 1963 г.

Статия "Да пазим родната природа" в. "Отечествен фронт" бр.5817/14.05.1963 г.

Статия "Да пазим и обичаме родната природа!" в. "Работническо дело" 1963 г.

Да пазим и обичаме родната природа!" в. "Работническо дело" бр.132/12.05.1963г.

Статия "На родната природа - обич и защита!" в. "Вечерни новини" 1963 г.

Статия "На родната природа - обич и защита!" в. "Вечерни новини" бр.3594/23.03.1963 г.

Страници