Бюджет на КЗП за 1962 г.

Бюджет на КЗП за 1962 г.

Проектобюджет на БНСЗП 1949 г.

Проектобюджет на БНСЗП 1949 г., изготвен от Д. Медаров

Бюджет на СЗРП за 1931 г.

Ръкописен бюджет на СЗРП за 1931 г. с подписа на касиера Кирил Кузев.

Страници