Образец на сведение за защитен природен обект 1963 г.

Образец на сведение за защитен природен обект, по който да се изпрати информация от всички окръжни управления на горите, изготвен от Комитета по горите през 1963 г.

Дневен ред на заседание на Националния съвет за защита на родната природа 1962 г.

Дневен ред на заседание на Националния съвет за защита на родната природа от 06,07.03.1962 г.

Разпореждане за организиране лов на ондатри в резервата "Сребърна" 1961 г.

Писмо на ГУГ №4994/19.04.1961г. с разпореждане за организиране лов на ондатри в резервата "Сребърна", препратено от КЗП с писмо изх.№41/21.04.1961г. до Таню Мичев за изпълнение.