Изложение от Б. Димков относно необходимост от съгласуване на строежите с опазването на природата 1947 г.

Изложение от Б. Димков относно необходимост от съгласуване на строежите с опазването на природата. Представено е писмено за прочитане пред конгреса на БНСЗП.

Предложение за промени в учебната програма от Българското географско дружество 1947 г. - чернова

Работен вариант на Становище на Българското географско дружество по повдигнатия от БНСЗП въпрос за застъпване в учебната програма на средните училища на материали относно необходимостта от защита...

Оставка на проф. Ст. Петков като председател на СЗРП 1947 г.

Оставка на проф. Ст. Петков като председател на СЗРП пред Управителния съвет и общото годишно събрание. Като основна причина изтъква напредналата си възраст.

Изложение до ОФ относно необходимостта от съществуване на БНСЗП 1946 г. - чернова

Ръкописна чернова на Изложение до Националния съвет на ОФ, в която Централното настоятелство на БНСЗП обосновава необходимостта от съществуването му и запазването на организационната му структура...

Становище на Дружеството на лесовъдите относно предложението за преместване на лесовъдния отдел на СУ в Пловдив 1945 г.

Аргументирано отрицателно становище на Дружеството на лесовъдите относно предложението за преместване на лесовъдния отдел на СУ в Пловдив. Подписано е от Ю. Михайлов - Председател на Дружеството...

Становище относно нуждата от специална подготовка за горските работници и служители 1945 г.

Работен вариант на становище относно нуждата от специална подготовка за горските работници и служители във връзка с резолюцията от Първия конгрес на ОФ, състоял се на 9-12.03.1945г. "...да се...

Становище за залесяване с бързорастящи дървесни видове с оглед на нуждите от дървесина 1945 г.

Становище на Н. Пенев за увеличаване на дървопроизводството чрез залесяване с бързорастящи дървесни видове .

Изложение "Положението в страната и нашите задачи" 1945 г.

Изложение "Положението в страната и нашите задачи" 1945 г.

Част от изложение "Девети септември и дървоснабдяването на Силистра" 1945 г.

Част от изложение "Девети септември и дървоснабдяването на Силистра" 1945 г. Документът е силно увреден.

Рецензия за книгата "Опростени методи за таксиране на горите" 1944 г.

Рецензия от д-р Ю. Духовников към превода на книгата на Н. П. Анучин "Опростени методи за таксиране на горите", издадена през 1943г.

Страници