Становище относно нуждата от специална подготовка за горските работници и служители 1945 г.

Работен вариант на становище относно нуждата от специална подготовка за горските работници и служители във връзка с резолюцията от Първия конгрес на ОФ, състоял се на 9-12.03.1945г. "...да се...

Становище за залесяване с бързорастящи дървесни видове с оглед на нуждите от дървесина 1945 г.

Становище на Н. Пенев за увеличаване на дървопроизводството чрез залесяване с бързорастящи дървесни видове .

Изложение "Положението в страната и нашите задачи" 1945 г.

Изложение "Положението в страната и нашите задачи" 1945 г.

Част от изложение "Девети септември и дървоснабдяването на Силистра" 1945 г.

Част от изложение "Девети септември и дървоснабдяването на Силистра" 1945 г. Документът е силно увреден.

Рецензия за книгата "Опростени методи за таксиране на горите" 1944 г.

Рецензия от д-р Ю. Духовников към превода на книгата на Н. П. Анучин "Опростени методи за таксиране на горите", издадена през 1943г.

Бележка на Ст.К.Безлов към писмо 1942г.

Бележка на Ст.К.Безлов към писмо-заявление от 03.04. 1942г.

Изложение относно изтребването на вредните птици и възражение по него 1940 г.

Изложение от П. Патев и К. Кузев относно изтребването на вредните птици и възражение по него от Ловната организация, подписано от председателя К. Сокачев. Изложението става повод за размяната на...

Становище на СЗРП за брането на билки 1938 г.

Становище на Комисия в състав Н. Стоянов, Даки Йорданов и Ст. Петко, дадено в отговор на МЗДИ по повод молба на билкосъбирача Арнаудов: да не се разрешава в парк "Витоша".

Писмо на СЗПР относно намерение за откриване на кариера в м. Седлото на Витоша 1937 г. - чернова

Чернова на писмо на СЗПР от 10.08.1937г. в отговор на писмо на МЗДИ изх.№17025/04.07.1937г. с приложени към него писмо и скица на Министерството на обществените сгради, пътищата и съобщенията...

становище на СЗРП за обявяване на Побитите камъни за природен паметник

Чернова на писмо от СЗРП до МЗДИ с изх. № 28/ 17.11.1936 г., което съобщава за вземане на положително становище от УС на СЗРП за обявяване на Побитите камъни за природен паметник, за положителното...

Страници