Опис на резерватите, предложени за вписване в Листа на националните паркове и аналогични резервати" 1962 г.

Опис на резерватите в България, изготвен по критериите от меморандума на Международния съюз за защита на природата от 28.06.1961г.
Меморандумът е изготвен от Международния съюз за защита на...

Списък на обектите, обявени за природозащитени през 1961 г.

Списък на обектите, обявени за природозащитени през 1961 г. с номер и дата на публикуване на заповедта за всеки.

Справка за защитените природни обекти съгласно Указа за защита на родната природа 1961 г.

Справка за защитените природни обекти, регистрирани в България към 20.03.1961г. съгласно Указа за защита на родната природа 1961 г.

Списък на горските резервати и резерватите - природни паметници 1958 г.

Списък на горските резервати и резерватите - природни паметници 1958 г. с резолюция от нач.отдел за превод до 17.01.1958г.

Списък на горските резервати и резерватите - природни паметници 1958 г. - превод на немски език

Списък на горските резервати и резерватите - природни паметници - превод на немски 17.01.1958г.

Списък на защитените природни обекти в България 1958 г. - на немски език

Списък на защитените природни обекти в България 1958 г. на немски език

Списък на защитените места

Списък на защитените места с информация за площта и какъв тип защитен обект са. Няма информация за датата на съставянето му - вероятно 50-те години.

Списък на защитените природни обекти в България 1955 г.

Списък на защитените природни обекти в България 1955 г.

Писмо от БНСЗП до Националния съвет на ОФ по инструкциите , дадени през м. април 1948 г.

Писмо изх.№261/24.12.1948г., подписано от секретара на БНСЗП Кирил Попов до Националния съвет на ОФ по инструкциите , дадени през м. април 1948 г. Съдържа сведения за дейността на местни клонове в...

Списък на дарените книги от П. Кебърле 1947 г.

Списък на дарените книги от П. Кебърле в края на 1946 г.

Страници