Перспективен план за зарибяване и опазване на местната пъстърва в пиринските езера 1966 г.

Перспективен план за зарибяване и опазване на местната пъстърва в пиринските езера по години 1966-1969 г.

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1964 г.

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1964 г.

План за дейността на КЗП през 1964 г.

План за дейността на КЗП през 1964г. приет на заседание на Бюрото на КЗП на 17.01.1964г. и одбрен от отделението по биологически науки на БАН на 27.02.1964г.

План на КЗП за провеждане на експедиции и теренни проучвания през 1964 г.

План на КЗП за провеждане на експедиции и теренни проучвания през 1964 г.

План на КЗП за провеждане на експедиции и теренни проучвания през 1965 г.

Писмо изх.№300/12.11.1964г. с План на КЗП за провеждане на експедиции и теренни проучвания през 1965 г.

Тематичен план за издателската дейност на БАН през 1964 г.

Тематичен план за издателската дейност на БАН през 1964г., утвърден на заседание на Президиума на БАН - Протокол №3 т.1/1963г.

План за работата по ръководство на научно-изследователската дейност на Отделението за биологични науки при БАН 1963 г.

План за работата по ръководство на научно-изследователската на Отделението за биологични науки при БАН през 1963 г. За месц Юни е предвиден доклад на чл.кор. Г. Паспалев за координиране на...

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1963 г.

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1963 г.

Изложба за защита на природата 1962 г.

Проектоплан за уреждане на изложба за защита на природата през м. септември 1962г. в София. Решение за организирането й е взето на съвещанието на Националния съвет за защита на родната природа на...

План за мероприятия по благоустрояването на пещерите, предложени за национални туристически обекти 1961 г.

Писмо вх.№45/22.03.1961г. до КЗП, придружаващо План за мероприятия по стопанисването на пещерите, предложени за национални туристически обекти, изготвен на 01.12.1960г. от Министерството на...

Страници