Писмо от ТД "Купена" за забавяне електрифицирането на пещера "Снежанка" 1961 г.

Писмо от ТД "Купена" за забавяне електрифицирането на пещера "Снежанка" поради незавършило изследване и картиране от БАН 1961 г.