Устав на Българското природоизпитателно дружество 1938 г.

Устав на Българското природоизпитателно дружество, утвърден от Министерството на просветата с №17295/30.12.1898г.
Изменения и допълнения, утвърдени от Министерството на просветата с №3320/13...

Молба за членство в СЗРП на ФОНФОН с приложен устав

Оригинална молба за членство с имена на предлагани представители от Културно-просветно дружество за опознаване, изучаване и обикване роздната природа "ФОНФОН" с изх. №2/26.01.1937 г, получено от...

Устав на Българското географско дружество 1932 г.

Устав на Българското географско дружество, утвърден от МВРНЗ с писмо №6130/19.05.1932г.

Нова редакция на устава на СЗРП, приета на годишното събрание на 1931 г.

Копие-ръкопис на нова редакция на устава на СЗРП, приета на годишното събрание на  1931 г. Редакцията е направена от д-р Ст. Петков по предложение на секретаря на СЗРП М. Русков. Преписът е...

Устав на Съюза за повдигане на селото

Устав на Съюза за повдигане на селото

Устав на Съюза за защита на родната природа (СЗРП) 1929 г.

Устав на Съюза за защита на родната природа (СЗРП), утвърден с решение №6252/17.04.1929г. на Първото общото събрание.
Членовете-учредители:
Дружество на българските лесовъди, Българска...

Устав на Българското пещерно дружество 1934 г.

Устав на Българското пещерно дружество, приет на Учредителното събрание на 18.03.1929г.
Допълнен и одобрен на общо събрание на 16.03.1936г.

Устав на Българското Ботаническо дружество 1928 г.

Устав на Българското Ботаническо дружество, приет от годишното общо събрание на 18.05.1928г.
Отменя устава от 07.11.1923г.

Устав на Българското геологическо дружество 1925 г.

Устав на Българското геологическо дружество, утвърден от МВРНЗ с писмо №879/26.02.1925г.

Страници