Организиране на събрание за създаване на клон на СЗРП в Стара Загора. 1931 г.

Копие на писмо с дата 27.01.1931 г. до Туристическо дружество "Сърнена гора", Стара Загора. Предлагат на дружеството да организират в града публично събрание, на което председателят на СЗРП проф....

СЗРП предлагат на Дружеството на българските лесовъди академици да станат членове на съюза

Копие на писмо с дата 27.01.1931 г. до Дружеството на българските лесовъди академици с предложение да станат членове на съюза. Фактът, че дружеството е участвало в основаването на съюза не...

Дружеството на българските лесовъди трябва да платят членския си внос за 1929 г.

Копие на писмо с изх. № 19/16.01.1931 г. до Дружеството на българските лесовъди. Подсещат ги, че трябва да платят членския си внос за 1929 г. и да изберат трима делегати, които ще участвуват в...

Юношеския туристически съюз трябва да платят членския си внос за 1929 г. и 1930 г.

Копие на писмо с изх. № 18/16.01.1931 г. до Юношеския туристически съюз в България. Подсещат ги, че трябва да платят членския си внос за 1929 г. и 1930 г.

Молба до Министъра на железниците, пощите и телеграфите за отпечатване на пощенски картички с природни забележителности

Писмо с изх. № 17/26.12.1930 г от СДРП до Министъра на железниците, пощите и телеграфите с молба за отпечатване на пощенски картички с природни забележителности....

Писмо на СЗРП до австрийски професор

Писмо с изх. № 15/18.12.1930 от СЗРП до проф. Фридл във Виена.

Писмо до полско природозащитно дружество

Писмо с изх. № 13/16.12.1930г. до полско природозащитно дружество благодари за изпратените публикации.

Писмо до шведско природозащитно дружество, 1930г

Писмо с изх. № 12/12.12.1930г. до шведско природозащитно дружество с обяснение на историята на съюза и молба за шведски публикации.

Писмо за учредяване клон на СЗРП в Казанлък

Писмо с изх. №11/10.12.1930 г. до Просветно ученолюбиво дружество "Искра" за учредяване клон на СЗРП в Казанлък. Вписана е ръкописна бележка подобно писмо да се изпрати и до самоковско дружество...

Молба за залагане на идеите на СЗРП в Закона за физическо възпитание на младежта

Ръкописна чернова на писмо с изх. № 7/06.10.1930 г. от Стефан Петков до Министъра на народното просвещение с молба и подробна обосновка за вписване на текстове, пропагандиращи защитата на...

Страници