Запитване за имената и мандата на представителите в СЗРП от различните членове, 1933 г.

Писмо с изх. № 2/17.05.1933 г до различните членове на СЗРП със запитване за имената и мандата на представителите им в съюза .

Писмо относно разследване на отровени лешояди край Ботевград 1933 г.

Писмо от орханийското ловно дружество "Сокол" относно разследване по намерените отровени два лешояда, .

Писмо от Пловдивската община по повод проекта за Закон за кариерите СЗРП 1933 г.

Писм оизх.№596/26.01.1933г. от Пловдивската община по повод проекта за Закон за кариерите. Изказва се загриженост за съществуването на Пловдивските тепета и се правят конкретни предложения за...

Ръкопис на писмо на СЗРП до българските лесовъди с поздравление към конгреса им

Ръкописна чернова на писмо от 05.07.1932 г. на председателя на СЗРП проф. Стефан Петков до Дружеството на българските лесовъди с поздравление към конгреса им.

Ръкопис на писмо на СЗРП до Държавния лесничей на гр. Пещера за опазването на природата в курорт "Св. Константин"

Ръкописна чернова на писмо от месец юли 1932г с изходящ №3 от СЗРП до Държавния лесничей на гр. Пещера с препоръка за подкрепа на бъдещия обединен комитет на ловната и пещерната организация в...

Покана за участие на представител на МЗДИ в събрание на настоятелството на СЗРП по темата за горите

Ръкописна чернова на писмо с изх. № 14/22.03.1932 г. от СЗРП до Отделението за горите и лова на МЗДИ, в което се изтъква засилващото се унищожение на горите и нуждата от организиране на публична...

Молба за екземпляр на проект за изменение на Закона за лова

Ръкописна чернова на писмо с изх. № 12/28.11.1931г. до УС на Ловната организация с молба да изпранти приготвения от тях проект за изменение на Закона за лова.

Загубена брошура от конференция на планинарските дружества

Ръкописно копие на писмо с изх. № 13/28.11.1931 г. от СЗРП до Българското туристическо дружество, което уведомява, че в съюза не е получена брошурата от Международната конференция на планинарските...

Получен членски внос от Ловната организация

Ръкописна чернова на писмо с изх. № 10/11.11.1931г в отговор на писмо №891 от Ловната организация потвърждава, че СЗРП ще се съобрази с изпратеното съдържание и изразява благодарност за платения...

Окръжно до членовете на СЗРП за определяне на представителите им в комисията към МЗДИ

Ръкописна чернова на окръжно писмо с №8/08.10.1931 г . до членовете на СЗРП с молба за бързо определяне на представителите им в комисията към МЗДИ, създадена със заповеди на Министъра № 1362/07....

Страници