Писмо на КЗП за уточняване на адреса за кореспонденция 1962 г.

Писмо изх.№48/18.01.1962г. на КЗП за уточняване на адреса за кореспонденция с ГУГ с оглед своевременното получаване на материалите касаещи КЗП.

Писмо на КЗП с предложение за обявяване на защитено видове животни 1961 г.

Писмо изх.№93/17.11.1961г. на КЗП с предложение за обявяване на защитено видове животни. Приложения списък не е намерен.

Искане за превод на предварителния доклад на ЮНЕСКО за приемане на международна рекомендация за защита на красотата и характера на пейзажа 1961 г.

Писмо изх.№78/23.09.1961г. с искане за превод на предварителния доклад на ЮНЕСКО за приемане на международна рекомендация за защита на красотата и характера на пейзажа и населените места.

Писмо по повод филма "Нашите резервати" 1961 г.

Писмо изх.076/22.09.1691г. на КЗП по повод филма "Нашите резервати". Изисква се в бъдеще ДИП "Българска кинематография" да се консултира преди завършването на подобни филми.

Писмо на КЗП с искане за данни за народните паркове и резервати 1961 г.

Писмо изх.№65/28.08.1961г. на КЗП до ГУГ Отдел"Защита на природата" с искане за данни за народните паркове и резервати във връзка с изготвяне на отговор по предложението за включване на обекти в...

Становище на КЗП относно събирането на костенурки, поискано от ДТП Живснаб" 1961 г.

Писмо изх.№64/28.08.1961г. със становище на КЗП за начина на набирането на 1600 бр. костенурки, поискано от ДТП Живснаб" с писмо го ГУГ от 17.0.8.1961г.

Възражение на КЗП срещу удължаването на ловния сезон през 1961 г.

Възражение на КЗП срещу удължаването на ловния сезон през 1961 г., изпратени с писмо изх.№27/27.02.1961г. до ГУГ, служба "Защита на природата.
Писмото е подписано от председателя на КЗП Г....

Предложение за обявяване на пет защитени природни обекта 1961 г.

Писмо изх.№16/09.02.1961г., подписано от Г.Паспалев и Г.Марков - председател и научен секретар на КЗП с
предложение за обявяване на пет защитени природни обекта, представени от В. Бешков -...

Писмо с предложение два обекта до бъдеща защитена местност да бъдат обявени за паметници на културата 1961 г.

Писмо изх.№1/03.01.1961г. на КЗП с предложение воденица и тепавица в м. "Калето" - Врачанско след реставрация да бъдат обявени за паметници на културата заедно с живописната околност.

Писмо до Бюрото на БАН с искане да бъде създадена подръчна библиотека към КЗП, [1962 г.]

Чернова на писмо, адресирано до Бюрото на БАН с искане да бъде създадена подръчна библиотека с обща и специална литература за нуждите на КЗП. Документът е без дата, но вероятно е съставен в края...

Страници