Материали за кът "Защита на природата", изпратена на Природонаучния музей - гр. Котел от КЗП 1962 г.

Придружително писмо изх.№246/16.10.1962г. към материали за кът "Защита на природата", изпратена на природонаучния музей - гр. Котел от КЗП.

Искане за участие в разглеждането на проектите за устройството природозащитени туристически обекти 1962

Писмо изх.№244/15.10.1962г. на КЗП с искане за участие в разглеждането на проектите за устройството природозащитени туристически обекти във връзка с необходимостта от съгласуването им с Указа за...

Напомняне за необходимостта от съгласуване на събирането на диви животни и растения 1962 г.

Писмо изх.№245/15.10.1962г., до Промкомбинат "Труд", с което председателят на КЗП напомня, че при необходимост от набавяне на защитени животни и растения трябва да се иска разрешение от служба "...

Искане от КЗП за екземпляри от посветения на защитата на природата брой на сп. "Турист" 1962 г.

Писмо изх.№223/17.09.1962г. на КЗП с искане за екземпляри от посветения на защитата на природата брой на сп. "Турист" 1962 г.

Литература, изпратена на Природонаучния музей - гр. Котел от КЗП 1962 г.

Придружително писмо изх.№146/17.04.1962г. към литература, изпратена на природонаучния музей - гр. Котел от КЗП.

Отказ от участие в Първата световна конференция за националните паркове 1962 г.

Писмо изх.№134/28.03.1962г., подписано от Г. Паспалев - председател на КЗП за рещение на Научния секретариат на БАН да не се изпраща представител за участие в Първата световна конференция за...

Писмо на КЗП относно отпечатване на пощенски марки 1962 г.

Писмо изх.№129/28.03.1962г., с което КЗП отговаря на запитване от Министерство на транспорта и съобщенията писмо от 07.02.1962г. вх.№112/13.03.1962г.

Писмо на КЗП по повод конгреса на учителите 1962 г.

Писмо изх.№62/08.02.1962г. на КЗПс предложение да се вклщчат доклади по защита на природата в програмата на конгреса на учителите на 23.05.1962г.

Писмо на КЗП с упътвания за уредника на Природонаучния музей - гр. Котел 1962 г.

Писмо изх.№57/06.02.1962г. на КЗП с упътвания за уредника на Природонаучния музей - гр. Котел

Писмо на КЗП относно набавяне на пощенски марки 1962 г.

Писмо изх.№39/19.01.1962г. на КЗП със запитване до ДТП "Българска филателия" за начините за набавяне на пощенски марки серии български амрки, издадени последните 5 години.

Страници