Покана за участие в проучването на пещера "Челевещница" по предложение на Републиканската комисия по пещерно дело при БТС 1963 г.

Писмо изх.№74/27.02.1963г. на КЗП с покана до Археологическия институт при БАН за участие в е проучването на пещера "Челевещница" по предложение на Републиканската комисия по пещерно дело при БТС...

Писмо до Югославската академия на науките и изкуствата с благодарност за изпратената информация за организацията на защитата на природата в Хърватия 1963 г.

Писмо изх.№55/13.02.1963г. до Югославската академия на науките и изкуствата с благодарност за изпратената информация за организацията на защитата на природата в Хърватско

Писмо до Съюза за опазване на природата - Варшава с с благодарност за изпратената информация 1963 г.

Писмо изх.№56/13.02.1963г.до Съюза за опазване на природата - Варшава с с благодарност за изпратената информация

Писмо до Китайската академия на науките с искане на информация за организацията на защитата на природата в Китай 1963 г.

Писмо изх.№47/07.02.1963г. до Китайската академия на науките с искане на информация за организацията на защитата на природата в Китай

Писмо до Академията на селскостопанските науки - Берлин с искане на информация за организацията на защитата на природата в ГДР 1963 г.

Писмо изх.№41/30.01.1963г. до Академията на селскостопанските науки - Берлин с искане на информация за организацията на защитата на природата в ГДР

Писмо до Института за опазване на наследството - Любляна с с благодарност за изпратената информация 1963 г.

Писмо до Института за опазване на наследството - Любляна с благодарност за изпратената информация

Писмо до Сръбската академия на науките с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация за организацията на опазването на природата в страната 1963г.

Писмо изх.№38/26.01.1963г. до Сръбската академия на науките с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация за организацията на опазването на природата в страната.

Писмо до Биологически институт - Любляна с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация за организацията на опазването на природата в страната.

Писмо изх.№39/26.01.1963г. до Биологическия институт в Любляна с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация за организацията на опазването на природата в страната.

Писмо на КЗП с изказване на благодарност към Д. Нанев за дейността му на природозащитник 1962 г.

Писмо изх.№299/27.12.1962г. до Д. Нанев от гр. Казанлък с благодарност за действията му на активен природозащитник и придружаващо пет изпратени му брошури.

Писмо до Н. Джиджев с искане при установяване на нередности да се обръща към КЗП 1962 г.

Писмо изх.№263/10.11.1962г. до Н. Джиджев с искане при установяване на нередности да се обръща директно към КЗП или Службата по защита на природата при ГУГ.

Страници