Писмо на КЗП до ДИ "Наука и изкуство" относно тиража на книгата "Чудните кътове на нашата родина" на Вл. Попов 1963 г.

Писмо №170/04.05.1963г. ДИ "Наука и изкуство" относно тиража на книгата "Чудните кътове на нашата родина" на Вл. Попов.
Като отбелязва високото качество на изданието КЗП предлага да се...

Писмо относно забавяне на информацията за взети от Президиума на БАН решения, засягащи КЗП 1963 г.

Писмо изх.№164/30.04.1963г. относно забавяне на информацията за взети от Президиума на БАН решения, засягащи КЗП.
Повод е взето решение от Президиума за неучастив в VIII-мия конгрес на IUCN...

Писмо със сигнал за изсичане на дървовидна хвойна в Кресненското дефиле и отговор от КГГП 1963 г

Писмо изх.№157/26.04.1963г. със сигнал за изсичане на дървовидна хвойна в Кресненското дефиле от войници от трудовото поделение в с. Яворов и писмо 6202/19.06.1963г. с отговор от КГГП .

Писмо до проф. Плачи с благодарност за изпратените информационни материали 1963 г.

Писмо изх.№151/20.04.1963г. до проф. Плачи с благодарност за изпратените информационни материали

Писмо по повод публикация във в."Отечествен фронт" за необходимостта от запазване на вечнозелен дъб край Крумовград 1963 г.

Писмо изх.№146/12.04.1963г. на КЗП по повод публикация във в."Отечествен фронт" до КГГП за необходимостта от запазване на вечнозелен дъб край Крумовград.

Информация за щатни служители на КЗП 1963 г.

Писмо изх.№122/04.04.1963г. с информация за щатния служител на КЗП по въпросника на Личен състав на БАН - писмо вх,№112/28.03.1963г.

Писмо до Института за защита на паметниците - Любляна с благодарност за изпратените списания 1963 г.

Писмоизх.№98/19.03.1963г. до Института зазащита на паметниците - Любляна с с благодарност за изпратените списания и съпровождащо изпратените от КЗП издания.

Писмо до Унгарското държавно управление за защита на природата с искане на информация за организацията на защитата на природата в Унгария 1963 г.

Писмо изх.№103/19.03.1963г. до Унгарското държавно управление за защита на природата с искане на информация за организацията на защитата на природата в Унгария 1963 г.

Писмо до Унгарската академия на науките с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация 1963 г.

Писмо изх.№102/19.03.1963г. до Унгарската академия на науките с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация за организацията на опазването на природата в Унгария.

Покана за участие в експедиции за проучване и изследване на пещери през 1963 г. съгласно плана на Републиканската комисия по пещерно дело при БТС

Писмо изх.№71/27.02.1963г. с покана до Зоологическия, Ботаническия, Микробиологическия, Геологическия и Археологическия институт при БАН за участие в експедиции за проучване и изследване на пещери...

Страници