Писмо до Националната агенция за опазване на природата - Унгария 1963 г.

Писмо изх.№249/13.07.1963г. до Националната агенция за опазване на природата - Унгария отнсно обмен на материали по защита на природата и членство на унгарска институция в IUCN.

Писмо със запитване за резервата за колхидски фазани в Кавказ 1963 г.

Писмо изх.№248/19.07.1963г. със запитване за резервата за колхидски фазани в Кавказ с оглед установяване на контакти между специалистите.

Кореспонденция относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Украйна 1963 г.

Кореспонденция относно обмен на информация и материали за защита на природата с Лвовското подразделение на КЗП - Украйна 1963г.

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България" до Институт за защита на паметниците - Любляна 1963 г.

Писмо изх.№245/16.07.1963г. към брошура "Защита на природата в България" до Институт за защита на паметниците - Любляна.

Кореспонденция на КЗП с Л. К. Шапошников относно агитационни материали за защита на природата 1963 г.

Кореспонденция на КЗП с Л. К. Шапошников - Научен секретар на КЗП на СССР и Председател на Комисията по просвета на IUCN, относно агитационни материали за защита на природата 1963 г.

Писмо по повод възторжените отзиви за изложбата по защита на природата 1963 г.

Писмо изх.№232/02.07.1963г. по повод възторжените отзиви за изложбата по защита на природата, в което Г. Паспалев от името на КЗП изказва похвала към Марин Тошков и Ал. Димитров и предлага да...

Искане за превод на документи и писма от КЗП 1963 г.

Писмо изх.№206/11.06.1963г. на КЗП с искане за превод на документи и писма до Центъра на научна информация и документация на БАН и Отказ с писмо вх.№211/17.06.1963г.

Писмо на КЗП в отговор на запитване за заявки за изработване на карти 1963 г.

Писмо изх.№204/11.06.1963г. на КЗП в отговор на запитване за заявки за изработване на карти "Картпроект" - КЗП не предвиждат такива за 1964г.

Писмо със сигнал за събиране на яйца и гнезда на диви птици от ученици в с. Градешница и отговор от КГГП 1963 г.

Писмо изх.№183/22.05.1963г. на КЗП със сигнал за събиране на яйца и гнезда на диви птици от ученици в с. Градешница по нареждане на учителката им с искане тя да бъде наказана.
Писмо 9164/30....

Писмо относно откриването на изложба за защита на природата 1963 г.

Писмо изх.№182/21.05.1963г. с молба фотограф да заснеме откриването на изложба за защита на природата, уредена от ГУГ в залите на Зоологическия музай на БАН.

Страници