Писмо от Български рибарски съюз до Министерския съвет с оплакване от Съюза на българските моряци 19636 г.

Копие от писмо изх.№2134/28.12.1936г. , което Българският рибарски съюз като член на СЗРП изпраща до Ст. Петков. В това писмо уведомява всички министри за натиска, който в нарушение на няколко...

Молба за отстъпка при ползване на зала от СЗРП

Писмо с изх. № 30/01.12.1936г с молба до Директора на Чиновническото кооперативно застрахователно дружество за отстъпка при ползване на зала от СЗРП, аргументиране с обществено-хуманитарната цел...

Формуляр на СЗРП за избрано вещо лице за Висшия горско-стопански съвет

Формуляр с изх. № 31/11.11.1936 на съобщение от СЗРП до МЗДИ за избрано вещо лице  за Висшия горско-стопански съвет с непопълнено име и без подписи=

Поздравление за 60-годишнината на проф. Рафаил Попов 1936 г.

От името на СЗРП и Българското природоизпитателно дружество проф. Ст. Петков поздравява доц. Рафаил Попов - Директор на Народния археологически музей по повод навършване на 60-годишна възраст.

Обявяване на Цар Борис III за почетен член на СЗРП

Обявяване на Цар Борис III за почетен член на СЗРП -  неподписана бланка с вероятно сгрешена година 1936 г., тъй като обявяването е документирано на 01.10.1938 г.

Покана от Дружеството на българските лесовъди за XXI Общо годишно събрание 1936 г.

Покана от Дружеството на българските лесовъди за XXI Общо годишно събрание, което ще се състои на 20-22.09.1936г. до Ст. Петков - председател на СЗРП. Приложен е и дневния ред на събранието.

Организиране честването на юбилей на проф. Ст. Петков. 1936 г.

Чернова на писмо с. изх. № 27/19.06.1936 г. относно организирането на честването на юбилея на проф. Ст. Петков на 21.06.1937 г. в големия салон на БАН. Черновата е на машина с ръкописни бележки....

СЗРП изпращат кн. 1 от сборника на Съюза на Дружеството на лесовъдите академици

Писмо с изх. № 24/15.05.1936 г. до председателя на Дружеството на лесовъдите академици. Изпращат на дружеството кн. 1 от сборника на Съюза.

Членове на редакционната комисия за издаването на втора книжка на сборника на СЗРП

Чернова на писма с изх. №№ 15, 16, 17/21.02.1936 г. до М. Русков, д-р Буреш, проф. Стоянов и Патев. От СЗРП им съобщават, че са избрани за членове на  редакционната комисия за издаването на втора...

Молба до банка за подпомагане издаването на сборника на СЗРП

Писмо №86/18.11.1935 г. с молба до Българска земеделска и кооперативна банка да закупи 200 бр. от първа книжка на сборника на СЗРП, в помощ на финансирането на втория сборник.

Страници