Писмо от Софийското дружество "Природа" за отпускане на зала за събрание 1946г.

Писмо от 27.09.1946г. на Софийското дружество "Природа" до министъра на информацията и изкуствата с молба за отпускане на зала за първото публично събрание на дружеството на 06.10.1946г.

Приветствия от Конгреса на БНСЗП 1946 г.

Поздравителни писма от името на Конгреса на БНСЗП февруари 1946г. , изпратени до Министъра на земеделието, Министъра на информацията и изкуствата, Министър председателя и Г. Димитров - ЦК на РП....

Писмо - отговор на поканата за годишното събрание на СЗРП от Министерството на информацията 1946 г.

С писмо изх.№I-857/15.02.1946г. Началника на кабинета на министър Димо Казасов отговаря на поканата за годишното събрание на СЗРП на 17.02.1946г. като изказва съжаление, че е възпрепятстван да...

Писмо с искане на образец за преустройство на СЗРП по модела на съветската организация 1946 г.

С писмо изх.№1/14.01.1946г. новоизбраният председател на Настоятелството на СЗРП Н. Стоянов моли да му се изпратят материали за организацията на Всеруския съюз за защита на природата във връзка с...

Писмо от Български народен съюз за защита на природата (БНСЗП) до Ботанически институт при Университета 1945 г.

Писмо от Централното настоятелство на Български народен съюз за защита на природата (БНСЗП) , подписано от Н. Стоянов (председател) и Д.Стефанов (секретар), в което се уведомяват адресатите, че на...

Писмо от Първо българско пещерно дружество до СЗРП 1943г.

Писмо от Първо българско пещерно дружество изх.№2/08.12.1943г. , в което информира за упълномощените си представители в СЗРП.

Писмо от СЗРП до Царския природонаучен институт - гр.Скопие 1943г.

Писмо изх.№2/13.07.1943г. от СЗРП до Царския природонаучен институт - гр.Скопие, съпровождащо два тома от сборниците на СЗРП до библиотеката на Института.

Писмо до МЗДИ с искане да се засили охраната на резерватите 1941 г.

Писмо изх.№1/10.07.1941г. до МЗДИ с искане да се засили охраната на резерватите.
Подписано е от Ст. Петков, Ив.Буреш и Сл. Лазаров.

Писмо относно представители в управителния съвет на СЗРП 194 г.

Писмо изх.№19/28.12.1940г. до организациите-членки на СЗРП, които не са определили представителите си в управителния съвет.

Писмо за обявяване тисовото находище на Витоша за природен паметник 1940 г.

Писмо изх.№17/11.11.1940г. с мнение да се обяви тисовото находище на Витоша за природен паметник в отговор на запитване от МЗДИ Отдел за горите.

Страници