Писма относно статия на проф. Баческо за тюлените, отпечатана в издание на университета в гр. Яш Румъния 1964 г.

Писмо изх.№70/06.03.1964г. на КЗП дo Лаборатория по хидробиология към университета в гр. Яш, Румъния с молба да изпратят статия на проф. Баческо за тюлените като изчезващ вид, отпечатана в...

Писмо до проф. Н. Е. Салников относно статията му за разпространението на тюлена - монах 1964 г.

Писмо изх.№68/06.03.1964г. на КЗП до Н. Е. Салников от Института по хидробиология на Украинската АН с молба да изпрати статията си за разпространението на тюлена - монах по бреговете на Румъния,...

Писмо до проф. К. А. Виноградов относно статия за разпространението на тюлена - монах 1964 г.

Писмо изх.№69/06.03.1964г, до проф. К. А. Виноградов от Одеската биологическа станция с молба да изпрати статията за разпространението на тюлена - монах по бреговете на Румъния, отпечатана в...

Писмо до проф. Н. Й. Бурчак-Абрамович за информация по развъждането на колхидските фазани 1964 г.

Писмо изх.№61/26.02.1964г. с молба до проф.д-р Н.Й.Бурчак_Абрамович от Грузия за информация по развъждането на колхидските фазани, като съобщи адреси на специалисти по въпроса.

Писма на КЗП относно получаването на сп. "Защита на природата", издавано в Румъния 1964 г.

Писмо изх.№60/26.02.1964г. с благодарност за получената кн.7 на сп. "Защита на природата", издавано в Румъния, съпровождащо материали за защитата на природата в България
Писмо изх.№113/14....

Писмо на КЗП относно необходимостта от контрол върху препараторските услуги 1964 г.

Писмо№57/26.02.1964г. на КЗП относно необходимостта от контрол върху препараторските услуги, написано по повод публикация във в. "Работническо дело" от 03.02.1964г. за новооткрит цех на ПК "Детска...

Предложение на Енчо Маринов за опазване колонията саблеклюни в Атанасовското езеро 1964 г.

Писмо изх.№147/27.04.1964г. на КЗП в подкрепа на предложението на Енчо Маринов - преподавател по биология в Учителския институт в гр. Бургас, за опазване колонията саблеклюни в Атанасовското...

Писмо на КЗП относно съвещание по опазването и регулирано събиране на билки 1964 г.

Писмо изх.№34/03.02.1964г. на КЗП относно съвещание по опазването и регулирано събиране на билки, планирано от КГГП.

Писмо на КЗП до отдел "Връзки с чужбина" на БАН 1964 г.

Писмо изх.№31/27.01.1964г. на КЗП до отдел "Връзки с чужбина" на БАН, в което уведомява, че няма предвидени за годината научни конференции с гости от чужбина.

Писма на КЗП за обмен на литература с ТД "Иван Вазов" - гр. София 1964 г.

Писма от 02.01. и 22.12.1964г. на КЗП за обмен на литература с ТД "Иван Вазов" - гр. София

Страници