Писмо на КЗП относно сигналите от А. Цветанов за необходимостта от опазване на чайките и гларусите 1964 г.

Писмо изх.№129/20.04.1964г. на КЗП относно сигналите от А. Цветанов за необходимостта от опазване на чайките и гларусите.

Писмо относно сигнал за лов на пийни птички за продан 1964 г.

Писмо изх.№131/20.04.1964г. на КЗП относно сигнал за лов на пийни птички за продан с искане КГГП да извърши проверка на място.

Писмо на КЗП със задачи за пионерската експедиция от гр. Перник 1964 г.

Писмо изх.№114/14.04.1964г. на КЗП със задачи за пионерската експедиция от гр. Перник в отговор на запитване от Р. Авиетова.

Предложение от Б. Динов за опазване прелетните и гнездящи птици в района на Поморийското езеро 1964 г.

Писмо вх.№117/14.04.1964г. от Б. Динов - ст.инж. в Комитета по хранителна промишленост с предложение за обявяване на района на Поморийското езеро за резерват с оглед опазване прелетните и...

Писмо до проф. Н. Й. Бурчак - Абрамович с благодарност за получените данни и информация 1964 г.

Писмо изх.№112/14.04.1964г. до проф. Н. Й. Бурчак - Абрамович с благодарност за получените данни и информация по запитването 26.02., касаещо колхидския фазан

Искане за превод на документи и писма от КЗП 1964 г.

Писмо изх.№111/14.04.1964г. на КЗП до Всестранни услуги със заявка към отдел "Преводи на чужди езици"
Писмо изх.№123/17.04.1964г. на КЗП до Всестранни услуги със заявка към отдел "Преводи на...

Писмо на КЗП относно пещерните експедиции, организирани от БТС 1964 г.

Писмо №104/31.03.1964г. на КЗП до институти на БАН относно пещерните експедиции, организирани от Републиканската комисия по пещерно дело при БТС
Писмо №59/26.02..1964г. на КЗП до Групата за...

В изпълнение на заповедта за полистна експертиза на архивните материали, чрез секретаря на КЗП са предадени 684 л., разпределени в 20 папки. 1964 г.

В изпълнение на заповед № I-300/26.03.1964 г. за полистна експертиза на архивните материали, чрез секретаря на КЗП са предадени 684 л., разпределени в 20 папки.

Писмо до И. П. Цепляев относно обмяна на опит по развъждането на колхидските фазани 1964 г.

Писмо изх.№82/12.03.1964г. до И. П. Цепляев - Директор на Кавказкия държавен резерват относно обмяна на опит по развъждането на колхидските фазани

Писмо до проф. Х. П. Мираманян относно обмен на материали по защита на природата с КЗП - Армения 1964 г.

Писмо изх.№76/11.03.1964г. на КЗП до проф. Х. П. Мираманян - председател на КЗП при Арменската АН с благодарност за изпратени природозащитни брощури, плакати и справки за охраната на природата в...

Страници