Писмо на КЗП с искане за данни за народните паркове и резервати 1961 г.

Писмо изх.№65/28.08.1961г. на КЗП до ГУГ Отдел"Защита на природата" с искане за данни за народните паркове и резервати във връзка с изготвяне на отговор по предложението за включване на обекти в...

Становище на КЗП относно събирането на костенурки, поискано от ДТП Живснаб" 1961 г.

Писмо изх.№64/28.08.1961г. със становище на КЗП за начина на набирането на 1600 бр. костенурки, поискано от ДТП Живснаб" с писмо го ГУГ от 17.0.8.1961г.

Възражение на КЗП срещу удължаването на ловния сезон през 1961 г.

Възражение на КЗП срещу удължаването на ловния сезон през 1961 г., изпратени с писмо изх.№27/27.02.1961г. до ГУГ, служба "Защита на природата.
Писмото е подписано от председателя на КЗП Г....

Предложение за обявяване на пет защитени природни обекта 1961 г.

Писмо изх.№16/09.02.1961г., подписано от Г.Паспалев и Г.Марков - председател и научен секретар на КЗП с
предложение за обявяване на пет защитени природни обекта, представени от В. Бешков -...

Писмо с предложение два обекта до бъдеща защитена местност да бъдат обявени за паметници на културата 1961 г.

Писмо изх.№1/03.01.1961г. на КЗП с предложение воденица и тепавица в м. "Калето" - Врачанско след реставрация да бъдат обявени за паметници на културата заедно с живописната околност.

Писмо до Бюрото на БАН с искане да бъде създадена подръчна библиотека към КЗП, [1962 г.]

Чернова на писмо, адресирано до Бюрото на БАН с искане да бъде създадена подръчна библиотека с обща и специална литература за нуждите на КЗП. Документът е без дата, но вероятно е съставен в края...

Трансформиране на длъжност и назначаване на мястото на Николай Виходцевски. 1960 г.

Писмо с изх. № 149/21.11.1960 г. с искане да бъде трансформирана длъжността технически научен сътрудник в специалист биолог и на новата длъжност да бъде назначен Николай М. Виходцевски.

Писмо, в което са посочени промените в ръководството на КЗП. 1960 г.

Препис на писмо, от зам. главния научен секретар на БАН Г. Гълъбов, с дата 21.10.1960 г., в което са посочени промените в ръководството на КЗП. Председател на КЗП става чл. кор. проф. Георги...

Относно вноска за членуване в Международния съюз за защита на природата. 1959 г.

Препис на писмо, изх. № 141/31.01.1959 г. от КЗП до БАН. Искат да бъдат предвидени средства за членския внос на Комисията в Международния съюз за защита на природата /IUCN/ със седалище Белгия....

Страници