Литература, изпратена на Природонаучния музей - гр. Котел от КЗП 1962 г.

Придружително писмо изх.№146/17.04.1962г. към литература, изпратена на природонаучния музей - гр. Котел от КЗП.

Писмо на КЗП относно отпечатване на пощенски марки 1962 г.

Писмо изх.№129/28.03.1962г., с което КЗП отговаря на запитване от Министерство на транспорта и съобщенията писмо от 07.02.1962г. вх.№112/13.03.1962г.

Отказ от участие в Първата световна конференция за националните паркове 1962 г.

Писмо изх.№134/28.03.1962г., подписано от Г. Паспалев - председател на КЗП за рещение на Научния секретариат на БАН да не се изпраща представител за участие в Първата световна конференция за...

Писмо на КЗП по повод конгреса на учителите 1962 г.

Писмо изх.№62/08.02.1962г. на КЗПс предложение да се вклщчат доклади по защита на природата в програмата на конгреса на учителите на 23.05.1962г.

Писмо на КЗП с упътвания за уредника на Природонаучния музей - гр. Котел 1962 г.

Писмо изх.№57/06.02.1962г. на КЗП с упътвания за уредника на Природонаучния музей - гр. Котел

Писмо на КЗП относно набавяне на пощенски марки 1962 г.

Писмо изх.№39/19.01.1962г. на КЗП със запитване до ДТП "Българска филателия" за начините за набавяне на пощенски марки серии български амрки, издадени последните 5 години.

Писмо на КЗП за уточняване на адреса за кореспонденция 1962 г.

Писмо изх.№48/18.01.1962г. на КЗП за уточняване на адреса за кореспонденция с ГУГ с оглед своевременното получаване на материалите касаещи КЗП.

Писмо на КЗП с предложение за обявяване на защитено видове животни 1961 г.

Писмо изх.№93/17.11.1961г. на КЗП с предложение за обявяване на защитено видове животни. Приложения списък не е намерен.

Искане за превод на предварителния доклад на ЮНЕСКО за приемане на международна рекомендация за защита на красотата и характера на пейзажа 1961 г.

Писмо изх.№78/23.09.1961г. с искане за превод на предварителния доклад на ЮНЕСКО за приемане на международна рекомендация за защита на красотата и характера на пейзажа и населените места.

Писмо по повод филма "Нашите резервати" 1961 г.

Писмо изх.076/22.09.1691г. на КЗП по повод филма "Нашите резервати". Изисква се в бъдеще ДИП "Българска кинематография" да се консултира преди завършването на подобни филми.

Страници