Писмо до Академията на селскостопанските науки - Берлин с искане на информация за организацията на защитата на природата в ГДР 1963 г.

Писмо изх.№41/30.01.1963г. до Академията на селскостопанските науки - Берлин с искане на информация за организацията на защитата на природата в ГДР

Писмо до Института за опазване на наследството - Любляна с с благодарност за изпратената информация 1963 г.

Писмо до Института за опазване на наследството - Любляна с благодарност за изпратената информация

Писмо до Сръбската академия на науките с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация за организацията на опазването на природата в страната 1963г.

Писмо изх.№38/26.01.1963г. до Сръбската академия на науките с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация за организацията на опазването на природата в страната.

Писмо до Биологически институт - Любляна с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация за организацията на опазването на природата в страната.

Писмо изх.№39/26.01.1963г. до Биологическия институт в Любляна с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация за организацията на опазването на природата в страната.

Писмо на КЗП с изказване на благодарност към Д. Нанев за дейността му на природозащитник 1962 г.

Писмо изх.№299/27.12.1962г. до Д. Нанев от гр. Казанлък с благодарност за действията му на активен природозащитник и придружаващо пет изпратени му брошури.

Писмо до Н. Джиджев с искане при установяване на нередности да се обръща към КЗП 1962 г.

Писмо изх.№263/10.11.1962г. до Н. Джиджев с искане при установяване на нередности да се обръща директно към КЗП или Службата по защита на природата при ГУГ.

Материали за кът "Защита на природата", изпратена на Природонаучния музей - гр. Котел от КЗП 1962 г.

Придружително писмо изх.№246/16.10.1962г. към материали за кът "Защита на природата", изпратена на природонаучния музей - гр. Котел от КЗП.

Искане за участие в разглеждането на проектите за устройството природозащитени туристически обекти 1962

Писмо изх.№244/15.10.1962г. на КЗП с искане за участие в разглеждането на проектите за устройството природозащитени туристически обекти във връзка с необходимостта от съгласуването им с Указа за...

Напомняне за необходимостта от съгласуване на събирането на диви животни и растения 1962 г.

Писмо изх.№245/15.10.1962г., до Промкомбинат "Труд", с което председателят на КЗП напомня, че при необходимост от набавяне на защитени животни и растения трябва да се иска разрешение от служба "...

Искане от КЗП за екземпляри от посветения на защитата на природата брой на сп. "Турист" 1962 г.

Писмо изх.№223/17.09.1962г. на КЗП с искане за екземпляри от посветения на защитата на природата брой на сп. "Турист" 1962 г.

Страници