Писмо по повод публикация във в."Отечествен фронт" за необходимостта от запазване на вечнозелен дъб край Крумовград 1963 г.

Писмо изх.№146/12.04.1963г. на КЗП по повод публикация във в."Отечествен фронт" до КГГП за необходимостта от запазване на вечнозелен дъб край Крумовград.

Информация за щатни служители на КЗП 1963 г.

Писмо изх.№122/04.04.1963г. с информация за щатния служител на КЗП по въпросника на Личен състав на БАН - писмо вх,№112/28.03.1963г.

Писмо до Института за защита на паметниците - Любляна с благодарност за изпратените списания 1963 г.

Писмоизх.№98/19.03.1963г. до Института зазащита на паметниците - Любляна с с благодарност за изпратените списания и съпровождащо изпратените от КЗП издания.

Писмо до Унгарското държавно управление за защита на природата с искане на информация за организацията на защитата на природата в Унгария 1963 г.

Писмо изх.№103/19.03.1963г. до Унгарското държавно управление за защита на природата с искане на информация за организацията на защитата на природата в Унгария 1963 г.

Писмо до Унгарската академия на науките с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация 1963 г.

Писмо изх.№102/19.03.1963г. до Унгарската академия на науките с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация за организацията на опазването на природата в Унгария.

Покана за участие в експедиции за проучване и изследване на пещери през 1963 г. съгласно плана на Републиканската комисия по пещерно дело при БТС

Писмо изх.№71/27.02.1963г. с покана до Зоологическия, Ботаническия, Микробиологическия, Геологическия и Археологическия институт при БАН за участие в експедиции за проучване и изследване на пещери...

Покана за участие в проучването на пещера "Челевещница" по предложение на Републиканската комисия по пещерно дело при БТС 1963 г.

Писмо изх.№74/27.02.1963г. на КЗП с покана до Археологическия институт при БАН за участие в е проучването на пещера "Челевещница" по предложение на Републиканската комисия по пещерно дело при БТС...

Писмо до Югославската академия на науките и изкуствата с благодарност за изпратената информация за организацията на защитата на природата в Хърватия 1963 г.

Писмо изх.№55/13.02.1963г. до Югославската академия на науките и изкуствата с благодарност за изпратената информация за организацията на защитата на природата в Хърватско

Писмо до Съюза за опазване на природата - Варшава с с благодарност за изпратената информация 1963 г.

Писмо изх.№56/13.02.1963г.до Съюза за опазване на природата - Варшава с с благодарност за изпратената информация

Писмо до Китайската академия на науките с искане на информация за организацията на защитата на природата в Китай 1963 г.

Писмо изх.№47/07.02.1963г. до Китайската академия на науките с искане на информация за организацията на защитата на природата в Китай

Страници