Статия "Красив кът от Родопа" от Живко Владимиров, в. "Работническо дело" 1968г.

Статия "Красив кът от Родопа" от Живко Владимиров, в. "Работническо дело" 16.06.1968г. за Чаирските езера в Западни Родопи.

Статия "Да бъде чиста родната природа", в. "Работническо дело" 1968г.

Статия "Да бъде чиста родната природа", в. "Работническо дело" 11.06.1968г. за пресконференция на Владимир Калайджиев.

Статия "Нашите горски резервати" от М. Тошков, в. "Вечерни новини" 1968г.

Статия "Нашите горски резервати" от М. Тошков, в. "Вечерни новини" 08.06.1968г.

Статия "Спор, който продължава вече десет години" от Ив. Данов за мястото на новата зоологическа градина, в. "Отечествен фронт" 1968г.

Статия "Спор, който продължава вече десет години" от Ив. Данов за мястото на новата зоологическа градина, в. "Отечествен фронт" 05.06.1968г.

Статия "Природни забележителности под защита", в. "Кооперативно село" 1968г.

Статия "Природни забележителности под защита", в. "Кооперативно село" 05.06.1968г. за обявениза природни забележителности дървета, пещери, скални образувания.

Статия "Картини от Финландия" от Кольо Колев, в. "Работническо дело" 1968г.

Статия "Картини от Финландия" от Кольо Колев, в. "Работническо дело" 01.06.1968г.

Статия "Месец за защита на природата. Голяма изложба" в. "Кооперативно село" 1968г.

Статия "Месец за защита на природата. Голяма изложба" в. "Кооперативно село" 29.05.1968г.

Статия "Добрият приятел и ние" от Севар Загорчинов, в. "Отечествен фронт" 1968г.

Статия "Добрият приятел и ние" от Севар Загорчинов, в. "Отечествен фронт" 16.05.1968г. - Май-месец за защита на природата.

Статия "С участието на цялата общественост" от Иван Данов, в. "Отечествен фронт" 1968г.

Статия "С участието на цялата общественост" от Иван Данов, в. "Отечествен фронт"08.05.1968г. - Май-месец за защита на природата

Статия "Чернатица не бива да загине!" от Апостол Райков в. "Поглед" 1968 г.

Статия "Чернатица не бива да загине!" от Апостол Райков в. "Поглед" бр.15/08.04.1968г. срещу планирано изсичане на горите.

Страници