Статия "Прелестен кът на Родината" от Григор Илиев, в. "Работническо дело" 1970г.

Статия "Прелестен кът на Родината" от Григор Илиев, в. "Работническо дело"25.01.1970г. за Клисурския манастир.

Статия "Да обичаме и пазим родната природа!" от Петър Родопски, в. "Отечествен фронт" 1965г.

Статия "Да обичаме и пазим родната природа!" от Петър Родопски /председател на Комисията за защита на природата при ЦС на БТС/, в. "Отечествен фронт"29.07.1965г.