Статия "С участието на цялата общественост" от Иван Данов, в. "Отечествен фронт" 1968г.

Статия "С участието на цялата общественост" от Иван Данов, в. "Отечествен фронт"08.05.1968г. - Май-месец за защита на природата

Статия "За вашия неделен излет предлагаме...Каменната ведена", в. "Вечерни новини" 1966г.

Статия "За вашия неделен излет предлагаме...Каменната ведена", в. "Вечерни новини" 28.05.1966г. - маршрут в Плана палнина

Статия "Ще бъде ли обуздан Черни Лом" от Ал. Начев, в. "Отечествен фронт" 1966г.

Статия "Създава се парк "Родопи" от Методи Танев, в. "Отечествен фронт" бр.6655/30.01.1966г.

Статия "Пред хората и съвестта" от Татяна Тес, в. "Известия" 1965г.

Статия "Пред хората и съвестта" от Татяна Тес, в. "Известия" 05.09.1965г. очерк за хирурга Владимир Филатов.

Статия "Зелените зони - здраве и украса на града" от инж. К. Джуров, в. "Вечерни новини" 1964г.

Статия "Зелените зони - здраве и украса на града" от инж. К. Джуров, в. "Вечерни новини" 05.08.1964г.

Статия "Защо някои работи по поречието на Искъра се забавят" от инж. К. Джуров, в. "Вечерни новини" 1964г.

Статия "Защо някои работи по поречието на Искъра се забавят" от инж. К. Джуров, в. "Вечерни новини" 24.04.1964г. от поредицата "Да разнася Искъра благодат и прохлада"

Статия "Конструкторското бюро на природата" от Г. М. Франк, в. "Известия" 1963г.

Статия "Конструкторското бюро на природата" от Г. М. Франк - директор на Института по биофизика и чл.кореспондент на АН на СССР, в. "Известия" 1963г.