Разписка за получени екземпляри от сборника на СЗРП за продажба 1948 г.

Разписка за получени 100 бр. екземпляри от сборника на СЗРП за продажба от 11.06.1948 г. Подписа е нечетлив.