Брошура "Основни положения за устройството и работата на социалистическите бригади за технически прогрес" 1964 г.

Брошура "Основни положения за устройството и работата на социалистическите бригади за технически прогрес" 1964 г.

Статия "Насекомоядни бозайници и гризачи в Тракия" от Георги. Марков 1964г.

Статия "Насекомоядни бозайници и гризачи в Тракия" от Георги. Марков, публикувана от Зоологическия институт на БАН в поредицата" Фауна на Тракия" - част 1 през 1964г.

Статия "VII Генерална асамблея на Международния съюз за защита на природата" от Г. А. Алиев 1960г.

Статия "VII Генерална асамблея на Международния съюз за защита на природата" от Г. А. Алиев за участието му в конгреса, състоял се във Варшава, Полша.
Публикувана е в "Известия на АН на СССР...

Статия "Мвждународен сюъз за защита на природата" от Г. А.. Алиев 1959г.

Статия "Мвждународен сюъз за защита на природата" от Г. А.. Алиев за участието му в VI конгресна Генерална асамблея на IUCN в Гърция.
Публикувана е в "Известия на Азербейджанската АН' кн.6...

Статия "Пленум на КЗП при Академията на науките на СССР" от В. А. Борисов 1956 г.

Статия "Пленум на КЗП при Академията на науките на СССР" от В. А. Борисов, публикувана в "Хроники и информация" на "Зоологически журнал" том XXXV №10 от 1956г.
В брошурата са включени и...

Статия "Първа всесъюзна орнитологическа конференция" от акад. Е. Н. Павловски и Л. А. Портенко 1956 г.

Статия "Първа всесъюзна орнитологическа конференция" от акад. Е. Н. Павловски и Л. А. Портенко, публикувана в "Хроники и информация" на "Зоологически журнал" том XXXV №9 от 1956г.
В...

Статия "В АН на СССР е създадена Комисия за защита на природата" от Л. К. Шапошников 1955г.

Статия "В АН на СССР е създадена Комисия за защита на природата" от Л. К. Шапошников, публикувана в издаваното от Академията на науките на СССР списание "Ботанически журнал" том XL/1955г.