План за провеждане на Месеца за защита на родната природа 1967 г.

План за провеждане на Месеца за защита на родната природа 1967 г.

Протокол на комисия по изправността на пишещата машина на КЗП 1967 г.

Протокол от 11.04.1967г. на комисия по установяване изправността на пишещата машина на КЗП.

Докладна записка относно мероприятията по защита на природата през 1967 г.

Докладна записка относно мероприятията по защита на природата през 1967г. от Марин Тошков - главен лесовъд по защита на природата при МГГП.

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1968 г.

Съгласно т. 5 на 23-то постановление на М.С. от 20.04.1967 г., Комитетът по горите и горската промишленост, КЗП при БАН, Българският туристически съюз, Народният ловно рибарски съюз и народният...

Доклад от М. Тошков за командировката му в ГДР на съвещание на германския съюз за защита на природата 1966 г.

Доклад от инж. Марин Тошков - ръководител на службата по защита на природата в МГГП за командировката му в ГДР на съвещание на Германския културен съюз по защита на природата, състояло се в...

Извлечение от академичното слово на акад. М.В. Келдиш 1966 г.

Извлечение от академичното слово на акад. М.В. Келдиш, произнесено на 05.10.1966 г. при избирането му за почетен чуждестранен член на БАН. Акад. Келдиш подчертава важността от изследване влиянието...

Доклад от акад. Игнат Емануилов относно реорганизацията на КЗП при БАН 1966 г.

Доклад от акад. Игнат Емануилов - секретат на Отделението за биологични науки при БАН относно реорганизацията на КЗП от 27.06.1966 г.

Резолюция на Второто съвещание на Националния съвет по защита на природата 1966 г.

Дневен ред и Резолюция на Второто съвещание на Националния съвет по защита на природата, състояло се на 20.05.1966г.

Обяснителна записка по Перспективния план за зарибяване на езерата в Пирин 1966 г.

Обяснителна записка по Перспективния план за зарибяване и опазване на местната пъстърва в пиринските езера 1966 г.

Перспективен план за зарибяване и опазване на местната пъстърва в пиринските езера 1966 г.

Перспективен план за зарибяване и опазване на местната пъстърва в пиринските езера по години 1966-1969 г.

Страници