Образец на сведение за защитен природен обект 1963 г.

Образец на сведение за защитен природен обект, по който да се изпрати информация от всички окръжни управления на горите, изготвен от Комитета по горите през 1963 г.

Дневен ред на заседание на Националния съвет за защита на родната природа 1962 г.

Дневен ред на заседание на Националния съвет за защита на родната природа от 06,07.03.1962 г.

Окръжно на МЗДИ относно опазването на еделвайса 1947 г.

Окръжно №2965/17.03.1947г. на МЗДИ Дирекция на горите и лова, подписано от директора Ю. Михайлов. Дават се указания за организиране опазването на еделвайса. Изпратено до всички поделения на...

Указания от МЗДИ относно новогодишно съревнование 1946 г.

Указания от МЗДИ Дирекция на горите и лова №Г.А.20076/15.11.1946г. до всички поделения на дирекцията за участие в новогодишното съревнование.

Окръжно относно образуване на дружества за защита на природата 1946 г.

Окръжно №11259/27.07.1946г. на МЗДИ Дирекция на горите и лова относно образуване на дружества за защита на природата по места.
С промените в устава на СЗРП/БНСЗП, направени на общото годишно...

Окръжно на Дружеството на лесовъдите за учредяване на местни клонове 1946 г.

Окръжно на Дружеството на лесовъдите за учредяване на местни клонове в центровете, където са седалищата на областните служби по горите съгласно промените в устава на дружеството . Дават се...

Призив на ОФ за участие в изборите 1945 г.

Призив на ОФ за участие в изборите, насрочени за 26.08.1945 г. На гърба на стр.4 има ръкописна чернова "Девети септември и жената" - изказване, вероятно подготвено за честването на 09.09.1945г....

Окръжно №2 до членовете на Дружеството на лесовъдите относно образуването на временни дружествени комитети на ОФ и презаписване 1945 г.

Окръжно №2 на Дружеството на лесовъдите относно образуването на временни дружествени комитети на ОФ. Дават се инструкции за презаписване на всички членове на дружеството след попълване на...