Резолюция на Второто съвещание на Националния съвет по защита на природата 1966 г.

Дневен ред и Резолюция на Второто съвещание на Националния съвет по защита на природата, състояло се на 20.05.1966г.

Симпозиум на тема "Грабливите птици в България и необходимостта от тяхната закрила", изводи и мнения. 1965 г.

На еднодневен симпозиум, проведен на 01.10.1965 г. на тема "Грабливите птици в България и необходимостта от тяхната закрила", в резултат на изнесените доклади, изказаните предложения и препоръки е...