Документ Статия "Да разнася Искър благодат и прохлада. Кога ще се подготвят техническите проекти?" от В. Маринов, в. "Вечерни новини" 1970г.

Документ Статия "Да разнася Искър благодат и прохлада. Кога ще се подготвят техническите проекти?" от В. Маринов, в. "Вечерни новини" 13.03.1970г.

Статия "Не бива да се руши това, което се прави с много труд и средства" в. "Вечерни новини" 1966г.

Статия "Не бива да се руши това, което се прави с много труд и средства" в. "Вечерни новини" 24.01.1966г.

Статия "Пакостни ръце" от Ив. Божилов, в. "Вечерни новини" 1965г.

Статия "Пакостни ръце" от Ив. Божилов, в. "Вечерни новини" 23.06.1965г.

Статия "Да разнася Искър благодат и прохлада. Да изтъчем огромен зелен килим" от Ангел Петърчев, в. "Вечерни новини" 1965г.

Статия "Да разнася Искър благодат и прохлада. Да изтъчем огромен зелен килим" от Ангел Петърчев, в. "Вечерни новини" 03.04. 1965г.

Статия "Поречието на Искър ще се благоустрои", в. "Отечествен фронт" 1965г.

Статия "Поречието на Искър ще се благоустрои", в. "Отечествен фронт"23.03. 1965г. за решение на Изпълнителния комитет на СГНС.

Статия "Искър ще разнася отмора и прохлада, Започва благоустрояването на поречието" в. "Вечерни новини" 1965г.

Статия "Искър ще разнася отмора и прохлада, Започва благоустрояването на поречието" в. "Вечерни новини" 22.031965г. . за решение на Изпълнителния комитет на СГНС.

Статия"Ще разнася ли Искъра благодат и прохлада", в. "Вечерни новини" 1965г.

Статия"Ще разнася ли Искъра благодат и прохлада", в. "Вечерни новини" 09.03.1965г.
от поредицата "Да разнася Искър благодат и прохлада"

Статия "Създаването на лесопарк край Искъра не бива да се забавя" от инж. Д. Филизов, в. "Вечерни новини" 1964г.

Статия "Създаването на лесопарк край Искъра не бива да се забавя" от инж. Д. Филизов, в. "Вечерни новини" 07.07.1964г. от поредицата от Панчарево до Курило Да разнася Искъра благодат и прохлада"...

Статия "Защо някои работи по поречието на Искъра се забавят" от инж. К. Джуров, в. "Вечерни новини" 1964г.

Статия "Защо някои работи по поречието на Искъра се забавят" от инж. К. Джуров, в. "Вечерни новини" 24.04.1964г. от поредицата "Да разнася Искъра благодат и прохлада"

Статия "Да разнася Искърът благодат и прохлада", в. "Вечерни новини" 1964г.

Статия "Да разнася Искърът благодат и прохлада", в. "Вечерни новини" 28.02.1964г.