Протокол N4 от заседание на Управителния съвет на СЗРП 1940г.

Протокол от заседание на Управителния съвет на СЗРП от 12.06.1940г. Разгледани са организационни въпроси.

Бележник на Ст. Петков за 1938 - 1940 г.

Бележник на Ст. Петков за 1938 - 1940 г. Съдържа лични записки на мнения, препоръки и др. от заседания, на които е присъствал.

Списък на делегатите на членуващите в СЗРП дружества, съюзи и организации 1940 г.

Списък на членовете на Управителния съвет на СЗРП към 1940г. Съдържа информация за мандат, адрес и телефон.

Покана за отчет пред годишното събрание на СЗРП на член на редакционния комитет от Юношеския туристически съюз

Писмо от СЗРП до Юношеския туристически съюз с молба да бъде предадено на Н. Памукчиев като делегат в СЗРП и член на редакционния комитет на 2 книга от сборника да присъства и да се отчете на ...

Отчет на настоятелството на СЗРП за периода 1938 - 1939 г.

Отчет на настоятелството на СЗРП за дейността му през 1938 и 1939 г.
Състав на настоятелството, конституирано на 09.06.1937 г.: председател - проф. Стефан Петков, подпредседатели - д-р Иван...

Бележки по подготовката на отчета на настоятелството и годишното събрание на СЗРП 1939 г.

Бележки по подготовката на отчета на настоятелството и годишното събрание на СЗРП 1939 г.

Получаване на бюлетин от Международния комитет за опазване на птиците

2 бр. чернова - един ръкопис и едно печатно копие - на писмо от Стефан Петков, Председзател на СЗРП, до Леон Липенс, Секретар на Международния комитет за опазване на птиците, с понмвърждение за...

Дневен ред на заседание на Управителния съвет на СЗРП 1939 г. - чернова

Ръкописна чернова на Дневен ред на заседание на Управителния съвет на СЗРП на 22.06.1939 г.

Отказ на СЗРП на покана за членство във Всебългарския съюз "Отец Паисий"

Писмо с изх. № 29/09.06.1939 г., подписано от проф. Стефан Петков, с отказ на СЗРП на покана за членство във Всебългарския съюз "Отец Паисий", който е мотивиран с липсата на средства за плащане на...

Обявяване на защита за част от държавна гора "Княз Симеон Търновски"

Писмо  с изх. № 27/22.02.1939 г. на СЗРП, подписано от проф. Стефан Петков и Н. Аджаров до отделението за горите на МЗДи съобщана мнение от 27.01.1939 г. на Управителния щковитет на СЗРП за...

Страници